Cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng không sờ được?

0
Cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng không sờ được?

Cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng không sờ được?

Âm thanh

Xem thêm:  Cu ông vươn thẳng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *