Căng thẳng

0
Căng thẳng

Bệnh nhân và bác sĩ trao đổi với nhau:

– Tôi thường căng thẳng và sợ hãi vào những kỳ thi lấy bằng lái xe.

– Không sao đâu, cuối cùng rồi ông cũng thi đậu thôi mà.

– Không, tôi là giám khảo.

 
Xem thêm:  Chim đi xe đạp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *