Cáo khóc gà

0
Cáo khóc gà

Chàng voi đang đi trong rừng, bỗng nhìn thấy một con cáo đang ngồi bên bờ suối. Hai tay cáo đang vặt lông một con gà, mà lại khóc hu hu. Voi xông lại quát:

– Cáo! Sao mày dã man thế, giám giết người à.

Cáo nức nở:

– Đây là vợ tao, đây là vợ tao,… hu hu, hu hu. Vợ tao mới chết ngày hôm qua…. hu hu, hu hu.

Voi nổi giận:

– Mày thật là không còn tính người, vợ mày chết mà lại vặt lông ăn thịt. Tao phải trừng trị mày.

Cáo càng khóc to hơn:

– Nhưng từ hồi cưới nó đến giờ, tao chưa bao giờ nhìn thấy nó cởi trần cả.

Xem thêm:  Trò mẹ con

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *