Cạo râu

0
Cạo râu

Hai vợ chồng chuẩn bị đi chơi. Vợ hăng hái:

– Sao anh chưa cạo râu?

– Anh cạo rồi, nhưng đợi em lâu quá nên râu lại mọc dài như cũ.

Xem thêm:  La oan em!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *