Category: Câu đố vui

Mua cái gì?

Hỏi: Một phụ nữ đang mua đồ tại tiệm ngũ kim. Người bán hàng chào…