Category: Câu đố vui

Gấu trúc

Câu đố: Con gấu trúc ao ước gì mà không bao giờ được? Đáp án:……
Nhấp giật

Câu đố: Trên nhấp dưới giật là đang làm gì? Đáp án: Đó là đang……