Category: Câu đố vui

Đi tàu

Hỏi: Có 1 bà kia không biết bơi, xuống nước là bả chết. Một hôm…
Đếm bò

Hỏi: Trên đồng cỏ có 6 con bò, đếm đi đếm lại chỉ có 12…