Category: Câu nói vui

Người yêu

Người yêu không tự sinh ra và cũng không tự mất đi, mà nó chỉ……
Lương tâm

Lương tâm là cái gì đó cảm thấy tổn thương trong khi các phần khác……
Sống cùng

Tuy không sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày , nhưng nguyện sống cùng ngày……
Phim sạch

Phim sạch là phim trong sáng . Phim sạch là phim mà diễn viên lúc……
Rao vặt

Tại 1 chuyên mục Rao Vặt: "Nam, 25 tuổi, cao 1.8m, nặng 72 kg còn……
Mộ bia

Khoa học chứng minh: "Bia độc hơn rượu", bằng chứng là trên thế giới chỉ……