Chào cô! Bố em

0
Chào cô! Bố em

Một học sinh nghỉ học không có lý do.

– Cô giáo hỏi:Tại sao hôm qua em không đi học?

– Thưa cô… vì em bị ốm ạ.

– Chậm nhất là ngày mai em phải đưa cô giấy của bố hoặc mẹ em.

– Vâng, thưa cô.

Hôm sau, học sinh đưa cô giáo tờ giấy có những dòng chữ sau đây: "Thưa cô giáo, con tôi nghỉ học hôm qua vì nó bị ốm. Chào cô. Bố em". 

Xem thêm:  Đều phải đến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *