Cháy

0
Cháy

– Cô giáo: Các em học hành thế này thì “cháy giáo án” của tôi rồi!

– Học sinh (nhanh miệng): Thưa cô! Có cần bình cứu hỏa không ạ?

– Cô giáo: Trời!?!?

Xem thêm:  Máu chảy đi đâu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *