Chỉ bằng phân nửa thôi

0
Chỉ bằng phân nửa thôi

– Còm nhom: Này, tớ thấy ngay cả đứa học giỏi nhất lớp mình cũng chỉ bằng phân nửa cậu thôi…

– Béo ú: Thật thế ư? Cậu quá lời rồi!

– Còm nhom: Thì đấy, so với cái Mỹ, cậu chả nặng gấp đôi và ngồi tốn chỗ gấp đôi nó còn gì!

Xem thêm:  Không chép hết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *