Chỉ cần đếm đến 10

0

– Mày học toán mãi mà chỉ đếm được từ 1 đến 10. Dốt thế thì sau này làm gì được hả con!

– Bố yên tâm. Con sẽ là trọng tài quyền anh!

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • truyen cuoi hoc sinh lam van