Chỉ cần đếm đến 10

0
Chỉ cần đếm đến 10

– Mày học toán mãi mà chỉ đếm được từ 1 đến 10. Dốt thế thì sau này làm gì được hả con!

– Bố yên tâm. Con sẽ là trọng tài quyền anh!

Từ khóa tìm kiếm

  • truyen cuoi hoc sinh lam van
Xem thêm:  Ánh sáng hay âm thanh?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *