Chỉ làm một việc là nhanh

0
Chỉ làm một việc là nhanh

– Thầy: Sao em làm gì cũng chậm vậy?

– Trò: Dạ đâu có ạ!

– Thầy: Em có thể làm việc gì nhanh hơn không?

– Trò: Dạ, thưa việc nhanh nhất là nhanh mệt ạ.

– Thầy: Trời!!

Xem thêm:  Học sút

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *