Chiếc của tôi

0
Chiếc của tôi

Trong giờ học, giáo sư giảng cho sinh viên về hộp sọ:

– Đây là một mẫu sọ khỉ đặc biệt. Trong thành phố của chúng ta chỉ có hai chiếc. Một chiếc trong viện bảo tàng và một chiếc của tôi.

Xem thêm:  Thích nhìn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *