Chim đi xe đạp

0
Chim đi xe đạp

Một ông già đi xe đạp hỏi cô gái.

– Từ đây đến Hà Nội cách bao xa nhỉ.

– CG: Cụ hỏi đường bộ hay đường chim bay?

– Tôi hỏi đường "Chim đi xe đạp"

Xem thêm:  Chối đến cùng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *