Chín hào

0
Chín hào

– Thầy:Một cái bánh giá 1 hào, vậy 10 cái giá bao nhiêu, trò?

– Quỷnh: Thưa thầy khoảng chín hào ạ!

– Thầy: Sao lại 9 hào, con tính lại đi!

– Quỷnh: Thưa thầy, tại vì mua nhiều…họ bớt tiền cho ạ!

Xem thêm:  Ba chàng nói khoác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *