Chịu khó

0
Chịu khó

– Mày chẳng chịu học bài gì cả , cứ nhìn bài tao…

– Thế mày có biết để đọc được những chữ của mày đã là chịu khó lắm rồi ko ?

– !?

Xem thêm:  Thi vấn đáp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *