Chồng hèn nhát

0
Chồng hèn nhát

– Ai đánh vỡ kính ở cửa sổ lớn nhà chị vậy?

– Tay chồng hèn nhát của tôi đấy!

– Anh ta hiền như đất cơ mà?

– Nhưng hắn đứng đó và tránh được cái chậu hoa tôi quăng vào mặt!

Xem thêm:  Phải trả tiền, dùng lúc nào chả được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *