Chữ đẹp

0
Chữ đẹp

– Quỳnh: Chữ của cậu viết đẹp lắm Tí à!

– Tí: Thế hả?

– Quỳnh: Nhìn vô đó muốn…

– Tí: Muốn gì ?

– Quỳnh: Muốn mù

– Tí: (nổi giận)

Xem thêm:  Giận dữ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *