Chủ tịch xã

0
Chủ tịch xã

Trong một buổi chiếu phim ngoài bãi một cô gái giọng gay gắt :

– Ơ, hay nhỉ.

– Vâng, phim rất hay.

–  Anh làm trò gì thế ?

–  Tôi làm Chủ tịch xã . Linh trả lời.

 Một lát sau …

 –  Anh có thôi ngay trò đó đi không

 –  Tôi muốn thôi lắm nhưng bà con vẫn tín nhiệm bầu tôi.

Xem thêm:  Tủ trứng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *