Chưa nấu đã chín

0
Chưa nấu đã chín

– Tí: Tớ đố cậu con gì chưa nấu đã chín ?

– Tèo: Chả có con gì cả ! Cậu này hay đùa dai .

– Tí: Sao lại không có ?

– Tèo: Thế cậu bảo con gì ?

– Tí: Con 33 chứ con gì ? 3*3 chả bằng chín thì bằng mấy ?

– Tèo: Trời !!!

Xem thêm:  Sai một câu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *