Chuột đi hai chân

0

Hỏi: Đố bạn chuột nào đi bằng 2 chân?

Trả lời: Mickey

Loading...