Chuột đi hai chân

0
Chuột đi hai chân

Hỏi: Đố bạn chuột nào đi bằng 2 chân?

Trả lời: Mickey

Loading...

Có thể bạn sẽ thích:

Đầu dê mình ốc Hỏi: Con gì đầu dê mình ốc ? Trả lời: Con dốc.
Người xài không biết Hỏi: Cái gì người mua biết, người bán biết, người xài không bao giờ biết? Trả lời: Quan tài. ...
Con gì mình đồng da sắt, hai mắt trên lưng, cái chân giữa bụng? Con gì mình đồng da sắt, hai mắt trên lưng, cái chân giữa bụng? Gợi ý: Ốc sên. ...
Đút vào thì ấm Hỏi: Trên bằng da, dưới bằng da Đút vào thì ấm rút ra lạnh lùng. Trả lời: Cái găng ...
Đánh cha Hỏi: Cái gì đánh cha, đánh má, đánh anh, đánh chị, đánh em? Trả lời: Bàn chả...
Adam và Eva Hỏi: Cái gì Adam có 2 mà Eva chỉ có 1? Trả lời: Chữ a.