Chuyện khẩn cấp

0
Chuyện khẩn cấp

– Con: Ba ơi! Dậy ngay, dậy ngay!

– Ba (hốt hoảng): Có chuyện gì thế con? Cháy nhà ạ?

– Con: Không? Đến giờ uống thuốc rồi! Ba dặn con nhắc ba mà.

– Ba: !?!?

Xem thêm:  Chừa chỗ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *