Cô đơn

0
Cô đơn

Hai cô gái người Nga và Pháp nói chuyện với nhau:

– Người phụ nữ như thế nào thì bạn cho là lý tưởng?

– Đó là người phụ nữ có chồng và người tình.

– Ở nước chúng tôi người phụ nữ đó người ta gọi là người phụ nữ chơi bời.

– A, ở nước chúng tôi người phụ nữ chơi bời có chồng và vài người tình.

– Ô, ở nước chúng tôi người phụ nữ đó người ta coi như bỏ đi.

– Ở nước chúng tôi người phụ nữ bỏ đi, đó là người phụ nữ không có chồng và không có người tình.

– Ở nước chúng tôi người phụ nữ đó bị gọi là cô đơn.

– A, ở nước chúng tôi người phụ nữ cô đơn đó là người phụ nữ chỉ có mỗi chồng.

Từ khóa tìm kiếm

  • co don doc than vui ve vui tinh
Xem thêm:  Con ngựa cười