Có thể cưới hai “cái ruột thừa”

0
Có thể cưới hai “cái ruột thừa”

– Alô, tôi là B đây! Mời bác sĩ đến ngay cùng một xe cấp cứu, vợ tôi đang đau ruột thừa.

– Ồ, ông B đấy ư? Tôi mới cắt ruột thừa cho bà nhà cách đây một tuần mà! Ông đã thấy ai có đến hai cái ruột thừa chưa?

– Không có ai, nhưng ngài chưa bao giờ thấy đàn ông có hai vợ ư?

Xem thêm:  Bố cũng tự hỏi mình như vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *