Con gái là con dê

0

Hỏi: Chứng minh: Con gái = Con dê.

Trả lời: Con gái = thần tiên = tiền thân = trước khỉ = con dê.

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • con gai la con de