Con gì đầu ở dưới nước, đuôi lại trên rừng?

0
Con gì đầu ở dưới nước, đuôi lại trên rừng?

Con gì đầu ở dưới nước, đuôi lại trên rừng?

Con cá voi
Xem thêm:  Gấu trúc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *