Con gì mang được miếng gỗ lớn nhưng ko mang được hòn sỏi?

0
Con gì mang được miếng gỗ lớn nhưng ko mang được hòn sỏi?

Con gì mang được miếng gỗ lớn nhưng ko mang được hòn sỏi?

Con sông