Con gì mình đồng da sắt, hai mắt trên lưng, cái chân giữa bụng?

0

Con gì mình đồng da sắt, hai mắt trên lưng, cái chân giữa bụng?

Con gì mình đồng da sắt, hai mắt trên lưng, cái chân giữa bụng?

Gợi ý: Ốc sên. 

Loading...