Con gì mình đồng da sắt, hai mắt trên lưng, cái chân giữa bụng?

0
Con gì mình đồng da sắt, hai mắt trên lưng, cái chân giữa bụng?

Con gì mình đồng da sắt, hai mắt trên lưng, cái chân giữa bụng?

Con gì mình đồng da sắt, hai mắt trên lưng, cái chân giữa bụng?

Gợi ý: Ốc sên. 

Xem thêm:  Bắn súng nhắm mắt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *