Còn mấy cái?

0
Còn mấy cái?

– Tí: Đố cậu , trong một cái hộp có chin cái bánh. Đem chia cho chin người mỗi người một cái hỏi còn mấy cái ?

– Tèo: Hết , không còn cái nào .

– Tí: Sai rồi !

– Tèo: Thế còn mấy cái ?

– Tí: Còn một cái … hộp !

– Tèo: !!!?

Xem thêm:  Cô giáo xinh nhưng không biết gì hết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *