Cứ tưởng bị chửi khéo

0
Cứ tưởng bị chửi khéo

Một anh chàng kỹ sư tin học đi cài máy tính đến công đoạn phải đăng nhập vào máy bèn hỏi khách: "Mật khẩu máy anh là gì thế?"

– Ngu thì đừng có hỏi.

– ????? (Mặt hầm hầm)

Xem thêm:  Robot phát hiện nói dối

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *