Cùng là lần đầu

0
Cùng là lần đầu

Huấn luyện viên cưỡi ngựa hỏi:

– Trước đây anh từng ngồi trên lưng ngựa chưa?

– Chưa bao giờ ạ.

– Vậy thì anh sẽ tập với một con ngựa chưa ai cưỡi lần nào, khả năng hai bên sẽ ngang nhau.

Xem thêm:  Công việc của phóng viên thể thao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *