Cũng may

0
Cũng may

– Thính: Ê , Trâm, em bạn vừa té trên cây ổi đấy!

– Trâm (cuống quýt): Thế cây ổi ở cạnh vườn hoa hay ở mảnh đất trống ?

– Thính: Thì cây ổi ở mảnh đất trống.

– Trâm (thở phào): Thế thì may quá , nó ko làm gãy cây hoa hồng của tớ!

– Thính:(ngất ngay lập tức)

Xem thêm:  Đã hai lần rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *