Cũng thế thôi

0
Cũng thế thôi

Vừa thấy Siêu đi học về, Nhân vội vã hỏi :

– Tớ bị cúm, tiếc quá, ko được coi đá bóng. Kết quả ra sao, lớp mình thắng hay thua ?

– Siêu (la to): Lớp mình thắng 2/1

– Nhân: Lớp mình giỏi nhỉ! Còn bài kiểm tra Toán, Văn, hôm nay cô trả, tớ được mấy điểm?

– Siêu: Cũng thế thôi!

Xem thêm:  Ai đúng?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *