Cưới vợ muộn

0
Cưới vợ muộn

Anh bộ đội ở tuổi ngoại tứ tuần. Nghỉ phép một tuần về quê cưới vợ. Trả phép lên đơn vị, cả tiểu đội xúm vào hỏi:

– Thế nào? Ra làm sao? Kể anh em nghe.

Anh giai ôm mặt khóc hu hu:

– ôi sướng lắm!!! Biết thế tao cưới từ khi 17 tuổi.

Xem thêm:  Điều đó không cấm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *