Đam mê toán học

0
Đam mê toán học

Mắm vào một tiệm tóc.

– Mắm: Chú ơi! Cắt tóc dùm cháu!

– Chủ tiệm: Cháu muốn cắt tóc kiểu gì?

– Mắm: Dạ! Tóc so le ạ!

– Chủ tiệm: So le trong hay so le ngoài hả cháu?

Xem thêm:  Chép phạt