Dằn mặt khách

0
Dằn mặt khách

Một người vừa mua bảo hiểm nhà cửa hỏi:

– Nếu chiều nay nhà tôi bị cháy thì tôi sẽ được nhận bao nhiêu?

– Nhân viên bảo hiểm nhìn xoáy vào ông khách, gằn giọng: Ông nên cẩn thận thì hơn. Tôi đoán không dưới 10 năm.

Xem thêm:  Kiểu đầu khó lặp lại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *