Đánh đòn

0
Đánh đòn

Cậu con nhỏ sán lại với cha hỏi:

– Lúc cha còn nhỏ bằng con, cha có bị ông đánh đòn không?

– Đương nhiên là có. Ông có đánh cha!

– Thế khi ông nội nhỏ bằng con, cha của ông có đánh đòn ông không?

– Đương nhiên, ông có thể bị đánh đòn.Người cha cười , trả lời.

Cậu con nghĩ ngợi một lát, rồi nói với vẻ rất nghiêm túc:

– Nếu cha bằng lòng để cháu của cha không bị đánh đòn thì mong cha hợp tác với con nhé!

– Hợp tác thế nào?

– Ngừng ngay cái loại hành vi bạo lực có tính di truyền mạn tính như đã nói ở trên, cha nhé!

Xem thêm:  Chữa bệnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *