Đặt câu

0
Đặt câu

– Em: Chị ơi, đặt cho em 4 lọai câu: nghi vấn, cảm than, cầu khiến, trần thuật.

– Chị (Đang mải xem tivi): Em viết lần lượt: Ai là triệu phú, Chiếc nón kỳ diệu, Hãy chọn giá đúng , Ở nhà chủ nhật.

– Em: ???

Xem thêm:  Dụng cụ y tế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *