Đặt chân lên mặt trăng

0
Đặt chân lên mặt trăng

– Thầy: trò Quỳnh cho thầy biết ai là người đặt chân đầu tiên lên mặt trăng?

– Quỳnh: Thưa thầy, chú Cuội ạ!

Xem thêm:  Hợp tác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *