Đâu biết đẻ trứng

0
Đâu biết đẻ trứng

– Mẹ:Con không nghe lời mẹ, mẹ đem con nhốt trong chuồng gà bây giờ.

– Con:Mẹ nhốt con trong cái chuồng gà đâu có lợi gì? Con đâu biết đẻ trứng?

Xem thêm:  Xé cho dễ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *