Để làm gì

0
Để làm gì

Một sinh viên suốt ngày chỉ vùi đầu vào sách vở. Bố mẹ cô đều là bác sĩ và có cửa hàng tân dược. Một hôm người hàng xóm sang mượn cô cái bơm tiêm. Cô cho mượn. Khi bố cô về thấy cái bơm tiêm có mực, hỏi thì cô bảo người hàng xóm sang mượn. Ông bố liền bảo: "Bận sau đưa cho ai cái gì thì phải hỏi người ta dùng làm gì? ".

Một lần bố mẹ cô bảo cô đứng bán hàng. Một ông khách vào hỏi mua bao cao su OK. Khi đưa cho khách, cô gái hỏi:

– Ông dùng cái này để làm gì?

Khách sững người!!!.

Xem thêm:  Chim của chúng mình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *