Đếm bò

0
Đếm bò

Hỏi: Trên đồng cỏ có 6 con bò, đếm đi đếm lại chỉ có 12 cái chân. Hỏi tại sao ?

Trả lời: Con bò này cưỡi lên lưng con bò kia theo dây chuyền và vòng tròn nên mỗi con chỉ có 2 chân!

Xem thêm:  Cái gì có đầu không có não, biết chạy mà chẳng biết đi?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *