Đếm cừu

0
Đếm cừu

Một người khách đến thăm một trang trại nuôi cừu. Đến bên chuồng cừu anh hỏi người chăn cừu:

– Anh có tất cả bao nhiêu con cừu.

Nhìn đàn cừu đang chạy trong chuồng người chăn cừu đếm:

– Một, hai, ba,…..Như thế tôi có 427 con.

Người khách cố thử đếm nhưng anh không thể nào đếm nổi số cừu. Anh thắc mắc:

– Thế anh làm cách nào mà đếm nổi.

– Đơn giản thôi. Anh chỉ việc đếm số chân rồi đem chia cho 4

Một người khách đến thăm một trang trại nuôi cừu. Đến bên chuồng cừu anh hỏi người chăn cừu:

– Anh có tất cả bao nhiêu con cừu.

Nhìn đàn cừu đang chạy trong chuồng người chăn cừu đếm:

– Một, hai, ba,…..Như thế tôi có 427 con.

Người khách cố thử đếm nhưng anh không thể nào đếm nổi số cừu. Anh thắc mắc:

– Thế anh làm cách nào mà đếm nổi.

– Đơn giản thôi. Anh chỉ việc đếm số chân rồi đem chia cho 4.

Xem thêm:  Không có kem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *