Đến thầy cũng phải điên

0
Đến thầy cũng phải điên

Thầy giáo : Em hãy cho biết Mặt Trăng xa hơn hay Mặt Trời xa hơn?

Trò : Mặt trời xa hơn ạ .

Thầy : Vì sao ?

Trò : Vì sao của Khởi My ạ

Thầy : Ko, tại sao ?

Trò : Tại sao của Ưng Hoàng Phúc ạ !

Thầy : Ko , ý thầy là Why đó .!

Trò : Why ? À ! Why của DBSK .

Thầy : Trời ơi ,tôi phải làm thế nào ?

Trò : Dạ , phải làm thế nào của Wanbi ạ!

Thầy : Trời ơi !!!

Trò : Trời ơi của Lê Cát Trọng lý ạ ..

Thầy : Tôi đau tim quá.

Trò : Đau tim của Lâm Chấn Huy ạ

Thầy : Ra khỏi lớp

Trò : Ồ, bài này mới ..

Xem thêm:  Bó tay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *