Đều phải đến

0
Đều phải đến

Buổi trưa đi học về , cậu bé vui vẻ nói với ba:

– Ba ơi! Chiều nay ba đến lớp để cô giải lại bài toán cô ra ngày hôm qua.

– Sao lại là ba? Ba có đi học đâu?

– Cô bảo tất cả ai làm sai bài toán này đều phải đến ạ.

Xem thêm:  Không muốn tới trường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *