Đi bộ

0
Đi bộ

– Ngày trước, tôi đã phải đi bộ 10 cây số để đến trường đấy.

– Lẽ ra, thầy nên dậy sớm hơn để không bị lỡ chuyến xe bus.

Xem thêm:  Ham cá độ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *