Đi xem pháo hoa ở đâu?

0
Đi xem pháo hoa ở đâu?

Ngày mùng 2/9, cô con gái hỏi bố:

– Bố ơi thế bố định đi xem pháo hoa ở đâu ?

– Bố tả lời: Xem ở trên trời chứ ở đâu con!!

Xem thêm:  Sơ suất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *