Đình sản nam

0
Đình sản nam

Trong cuộc họp giao ban của hợp tác xã A, ông chủ nhiệm chất vấn ông trưởng ban sinh đẻ có kế hoạch của xã:

– Theo nghị quyết cuộc họp giao ban lần trước xã ta đã đưa ra QĐ: Thưởng cho mỗi nam giới đến tuổi công dân đi thắt ống DT (đình sản nam) mỗi người 1 tạ thóc. Theo báo cáo của anh, 89% đàn ông đến tuổi công dân đã đi đình sản. Vậy, tại sao tỉ lệ sinh đẻ vẫn tăng?

– Báo cáo anh, quả là con số em đưa ra là chính xác 100% ạ. Nhưng ta chưa tính đến bọn chưa đến tuổi công dân. Hơn nữa cả 2 xã bên cạnh đểu cáng không đưa ra chính sách khuyến khích đình sản nam như ta.

Từ khóa tìm kiếm

  • truyencuoi 18
Xem thêm:  Mở hàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *