Đố các em

0
Đố các em

Trong lúc đang học căn thẳng, cô giáo thay đổi không khí bằng cách đố vui.

– Cô: cô đố các em con gà để ra hột gì?

– HS: Thưa cô hột gà ah!

– Cô: đố mấy em, con vịt để ra hột gì nào?

– HS: Thưa cô hột vịt ah!

– Cô: rồi bây giờ các em có gì để đố co ko?

– Một học sinh đứng vào nói: Em đố cô con chim le le nhà em đẻ ra hột gì ah?

– Cô: đỏ mặt.

Xem thêm:  Hi sinh vì khoa học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *